Přemysl Tišer
něco málo o mně...
Narodil se v České Lípě ve znamení býka. Dvacet let žil v Mladé Boleslavi, kde také absolvoval víceleté Gymnázium. V současnosti žije na Liberecku.

Ekonomii vystudoval na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. 11 let pracoval jako konzultant a lektor na volné noze, příležitostně byl najímán jako asistent krizového manažera. Působil jako člen představenstva společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. a člen dozorčí rady EUcentrum a.s. Je spolumajitelem a jednatelem sociální firmy RAUCHENBERG s.r.o., která zaměstnávala lidi bez přístřeší ("bezdomovce") a pomáhala jim navracet se do běžného života (nyní je činnost firmy pozastavena a připravuje se nový projekt). Spoluzaložil neziskové organizace Demokratický institut a Koně a lidé v harmonii.
Před nástupem do divadla pracoval v ZOO Liberec.


Ve volném čase chodí do divadla, vyráží do hor se svým chodským psem nebo čte fantasy či odbornou literaturu. Zajímá se o přírodu, ekonomii, hospodářskou politiku a psychologii. Účastní se psychoterapeutického výcviku zaměřeného na práci se skupinami
a komunitami.